Prijava na sistem

Molimo Vas unesite korisničko ime, lozinku i LIB.

PRIJAVA
 
 
 

OBAVEŠTENJE

U slučaju plaćanja računa u ime i za račun članova svog porodičnog domaćinstva, a koje je u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, u naznačenom polju “Svrha plaćanja” možete da navedete da se radi o plaćanju za drugo lice (u ovo polje upisujete ime i prezime osobe za koju vršite plaćanje), uz istovremeno upisivanje poziva na broj koji je odredio primalac plaćanja i koji nedvosmisleno povezuje konkretno plaćanje sa licem za čiji račun se vrši plaćanje.

Registracija i korišćenje informativnih funkcija sistema su BESPLATNE osim funkcije plaćanja (provizija po nalogu u eksternom platnom prometu je po trenutno važećoj tarifi 15 dinara, dok je za plaćanja u internom platnom prometu BESPLATNO). Registracija je uprošćena i možete je obaviti prvim odlaskom u Banku, popunjavanjem zahteva za korišćenje sistema.


Elektronsko bankarstvo fizička lica - Srpska banka
    Za registraciju korisnika potrebno je ispunjenje prethodnih uslova:
    • otvoren tekući račun fizičkog lica,
    • podnet zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva fizičkih lica,
    • dodeljen lični identifikacioni broj (LIB).

    Sva pitanja vezana za korišćenje elektronskog bankarstva za fizička lica možete uputiti na:     ebankfl@srpskabanka.rs