Prijava na sistem

Molimo Vas unesite korisničko ime, lozinku i LIB.

PRIJAVA
 
 
 

OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo Vas da Srpska banka a.d. Beograd od 03.10.2020. godine omogućava uslugu IPS (instant plaćanje) i kroz elektronsko bankarstvo za pravna lica, preduzetnike i fizička lica. Instant plaćanje omogućava da, od trenutka iniciranja transakcije sa iznosom do 300.000,00 dinara i čekiranjem polja “hitno”, u roku od par sekundi sredstva budu na računu primaoca plaćanja. Iniciranje transakcije dostupno je u režimu 24/7/365, tj. u bilo koje doba dana tokom svakog dana u godini.

Registracija i korišćenje informativnih funkcija sistema su BESPLATNE osim funkcije plaćanja (provizija po nalogu u eksternom platnom prometu je po trenutno važećoj tarifi 15,00 dinara, provizija instant plaćanja iznosi 30,00 dinara, dok je za plaćanja u internom platnom prometu BESPLATNO). Registracija je uprošćena i možete je obaviti prvim odlaskom u Banku, popunjavanjem zahteva za korišćenje sistema.

U slučaju plaćanja računa u ime i za račun članova svog porodičnog domaćinstva, a koje je u skladu sa Zakonom o platnim uslugama, u naznačenom polju "Svrha plaćanja" možete da navedete da se radi o plaćanju za drugo lice (u ovo polje upisujete ime i prezime osobe za koju vršite plaćanje), uz istovremeno upisivanje poziva na broj koji je odredio primalac plaćanja i koji nedvosmisleno povezuje konkretno plaćanje sa licem za čiji račun se vrši plaćanje.


Elektronsko bankarstvo fizička lica - Srpska banka
Za registraciju korisnika potrebno je ispunjenje prethodnih uslova:
  • otvoren tekući račun fizičkog lica,
  • podnet zahtev za korišćenje usluga elektronskog bankarstva fizičkih lica,
  • dodeljen lični identifikacioni broj (LIB).

Sva pitanja vezana za korišćenje elektronskog bankarstva za fizička lica možete uputiti na:     ebankfl@srpskabanka.rs